Kontakt

Förvaltare

OXO Förvaltning
Telefon 08-660 38 40
telefontid måndag, onsdag och fredag 09.00–12.00

Postadress

Studenthemmet Tempus
c/o OXO Förvaltning
Box 5286
102 46 Stockholm

E-post

info@studenthemmettempus.se

Vaktmästare

Felanmälan

Telefon 08-37 90 40
Telefontid vardagar mellan kl 08.00 och 09.00.
vaktmastarna@studenthemmettempus.se

Akuta händelser kvällar, helger
– Jourmontör 08- 657 77 00
(numret finns också anslaget i varje entréport)

Vaktmästarexpeditionen finns i hus 4
(Imperfectum, Beckombergavägen 13)

Besökstid vardagar mellan kl 08.00 och 09.00.

Här får du hjälp med att åtgärda strömavbrott, kylskåp, ugnar, toaletter eller annat i lägenheten och i de gemensamma utrymmena.

Om något akut som behöver åtgärdas inträffar på kvällar eller helger kontakta Jourmontör. De tillkallar då servicepersonal utrustad med nycklar.
Mindre driftstörningar ska du vänta med till normal arbetstid då vaktmästaren kan hantera problemet. Om det är något du som boende vill ha åtgärdat kontakta vaktmästarna.

Ägare

Stiftelsen Nykterhetsvännernas Studenthem i Stockholm
Org.nr 802002-5105

Fastighet: Bärnstenssmycket 1

Postadress

Stiftelsen Nykterhetsvännernas Studenthem i Stockholm
c/o OXO Förvaltning
Box 5286
102 46 Stockholm