Om Tempus

Stiftelsen Nykterhetsvännernas Studenthem i Stockholm

Studenthemmet Tempus ägs av Stiftelsen Nykterhetsvännernas Studenthem i Stockholm. Stiftelsens uppgift är att erbjuda bostäder till studerande vid postgymnasial utbildning i Stockholm. Stiftelsen drivs ideellt, det vill säga utan vinstsyfte. Lägenhetshyran motsvarar alltså bara den långsiktiga kostnaden för drift och underhåll av studenthemmet. Tempus hyresgästförening har representanter med i stiftelsens styrelse, förhandlar om hyror och ger service i boende- och fritidsfrågor.