Konferenslokaler

OBS! På grund av pågående renoveringar kommer vi hålla konferensrummen stängda för uthyrning under 2022 och del av 2023.

 

I den låga delen av hus 1 finns Wieselgrensalen, grupprum och musikrum, en målarateljé som alla hyresgäster kan använda dagtid. I musikrummet finns piano.

Bärnssalen kan bokas för fest eller annan gemensam kvällsaktivitet, med tillgång till köket. Lokalen är utrustad med projektor och fritt wifi.
Ordningsreglerna om tystnad mellan kl 22.30 och 08.00 måste följas.

När lokalerna används enbart av hyresgäster på Tempus är det kostnadsfritt.

För uthyrning till utomstående gäller prislistan:

Bärnsalen
Heldag 600 kr
Del av dag 350 kr (8-12, 12-17, 18-22)

Akvariet
Heldag 500 kr
Del av dag 250 kr

De som använder lokalerna ansvarar själv för städning och återställning av möbler och utrustning.

Kontakta vaktmästarna på vaktmastarna@studenthemmettempus.se om du vill boka rum