Bostadskö

Om du bor på Tempus får du ett lugnt, trevligt och vackert boende i närheten av Stockholm City. På  Tempus får du inte dricka eller förvara alkoholhaltiga drycker inom studenthemmets område. Det råder även rökförbud inom hela Tempus område, både inom som utom hus. Du är därmed garanterad en av det bästa studiemiljöerna som går att få. Ta chansen till en bättre studieupplevelse, ställ dig i kö nu!

Är du medlem i någon av nykterhetsrörelsens organisationer har du dessutom förtur i bostadskön. Stiftelsens stadgar föreskriver att de som är nykterister har företräde i kön. Att vara nykterist innebär i det här sammanhanget att inte använda drycker som innehåller mer än 2,25% alkohol. Din nykterhet styrks genom att du har ett medlemskap i en nykterhetsorganisation, där du ska ha betalt aktuell medlemsavgift. Medlemskapet ska ha varat i minst ett år.

Är du nykter p g a din tro kan du kan också ladda upp ett nykterhetsintyg skrivet av pastorn (eller motsvarande) i din församling som garanterar din personliga nykterhet. Intyget ska innehålla vilken församling du är medlem i, underskrift av den som intygar samt kontaktuppgifter till hen.

Intyget laddas upp under “mitt konto” och sedan ändra under “Medlem i en nykterhetsorganisation”.

Kösystem

Förturen för nykterister innebär att du får förtur från det datum vi bekräftar din nykterhet. Som bekräftad nykterist kommer du att prioriteras vid erbjudande om lediga lägenheter. I mån av plats hyr stiftelsen också ut till andra sökanden.

Du ställer dig i kön för att få en lägenhet på Studenthemmet Tempus genom att registrera dig i bostadskön.
Lediga lägenheter kommer att publiceras på hemsidan och du anmäler själv intresse. Den sökande som står först i kön kommer att bli erbjuden bostaden.

När man fått en lägenhet tas man bort ur kön och kan inte söka ytterligare lägenheter.

GDPR, personuppgiftsskydd

Stiftelsen Nykterhetsvännernas Studenthem behandlar era personuppgifter på laglig grund med ändamålet att genomföra aktuellt uppdrag. Det vill säga tillhandahålla bostad, teckna hyresavtal, skicka hyresavier samt meddelande och övriga situationer som kan uppstå då vi behöver komma i kontakt med er.

De personuppgifter vi samlar in är i första hand sådana som du själv uppger till oss när du registrerar dig som sökande till en lägenhet.

Stiftelsen tar ansvar för att de personuppgifter som behandlas av oss eller våra utsedda personuppgiftsbiträden, endast används för avsedda ändamål samt att de skyddas mot obehörig åtkomst och användning

Vi garanterar att behandlingen av era personuppgifter sker enligt Dataskyddsförordningens (GDPR) regler, innebärande bl.a. att era personuppgifter rättas, gallras och raderas allt efter vad lagen säger. Här är det av mycket stor vikt att vi som fastighetsägare har rätt information om vem som bor i bostaden och att lägenheten inte upplåts olovligt i andrahand.

Ni som hyresgäst kan be om ett registerutdrag på de personuppgifter som är registrerade hos oss.

Har ni frågor rörande behandlingen av era personuppgifter är ni välkomna att höra av er till oss på info@studenthemmettempus.se