Hyresgästföreningen Tempus

Välkomna till HGF Tempus årsmöte
22 december kl 19.00 på Zoom

 Länk till mötet kommer postas i
facebookgruppen “Vi som bor på Tempus” men
går även att få genom att maila oss i
hyresgästföreningens styrelse på
nedanstående mailadress. 

Dit kan du även
skriva om du har någon fråga du vill ta upp på
årsmötet eller om du är intresserad av att gå
med i vår styrelse. I år är vi i extra behov av nya
krafter till styrelsen så att vår fina
hyresgästförening kan leva vidare.

 hgf@studenthemmettempus.se

 Alla som bor på Tempus är med i
hyresgästföreningen, så kom och påverka ditt
boende och prata med dina grannar!
Vi ses!
Hyresgästföreningen Tempus